BAB 10 PEMASYHURAN KEMERDEKAAN

Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan

Pandangan Tokoh Terhadap Kemerdekaan

Sayyid Jamal al-Din al-Afghani

 • Rakyat perlu membebaskan diri daripada pihak luar dengan semangat jinsiyyah dan wataniyyah

Mahatma Gandhi

 • Setiap negara berhak untuk menguruskan negara sendiri demi keharmonian hidup

Nelson Mandela

 • Kebebasan daripada sebuah sistem yang menindas

Soekarno

 • Kebebasan selama-lamanya daripada politik penindasan

Tunku Abdul Rahman

 • Kemerdekaan ialah satu tempat perhentian dalam perjalanan menjadi negara berdaulat

Tun Dr. Mahathir Mohamad

 • Semangat menyayangi negara dengan sepenuh hati selain kebebasan daripada penjajahan


Kesan Kemerdekaan terhadap Negara Kita

Politik

 • Mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen

Peringkat Antarabangsa

 • Menganggotai Komanwel dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)

Ekonomi

 • Rancangan Malaya Pertama
  • Menumpukan pada luar bandar
  • Mempelbagaikan hasil pertanian
  • Menambahkan peluang pekerjaan

 • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
  • Menempatkan semula keluarga luar bandar
  • Mereka menanam getah atau kelapa sawit di tempat baharu

Sosial

 • Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan
 • Jabatan Penerangan
  • Ditubuhkan untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat

 • Hospital ditubuhkan
 • Penyediaan bekalan elektrik dan air bersih diutamakan


Prinsip Kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu

Wilayah Pengaruh

 • Terdiri daripada negeri-negeri yang mempunyai Sultan atau Yang Dipertua Negeri

Kerajaan

 • Mentadbir negara
 • Terbahagi kepada Badan Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman
 • Dipilih melalui pilihan raya

Kedaulatan Undang-undang

 • Memastikan kesejahteraan negara
 • Semua penduduk tertakluk di bawah undang-undang

Lambang Kebangsaan

 • Simbol perpaduan
 • Contoh: Jata Negara dan Jalur Gemilang

Rakyat

 • Mempunyai hak asasi di sisi undang-undang


Nota Sejarah Tingkatan 4 KSSM 2021 (Bab 10)