BAB 4 ERA PERALIHAN KUASA BRITISH DI NEGARA KITA (PART 2)

Bab 4 Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita - Peta Borneo

4.5 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Penyerahan Sarawak

Terdapat dua golongan dalam kalangan rakyat:

 • Golongan menentang penyerahan Sarawak
 • Golongan menyokong penyerahan Sarawak

Faktor Penentangan Penyerahan Sarawak

Tindakan Vyner Brooke Bertengtangan dengan Perlembagaan 1941

 • Perlembagaan 1941 menyatakan bahawa rakyat Sarawak akan dibimbing untuk memerintah negeri sendiri

Vyner Brooke Mengetepikan Surat Wasiat Charles Brooke

 • Golongan menentang ingin mengekalkan pemerintahan Dinasti Brooke untuk memudahkan kemerdekaan
 • Vyner Brooke tidak berbincang dengan Anthony Brooke (Raja Muda Sarawak)

Gerard T. MacBryan Menggunakan Muslihat

 • MacBryan menggunakan desakan dan sogokan untuk mendapatkan persetujuan ketua tempatan


Bentuk Penentangan Penduduk Tempatan

Mengadakan Persidangan

 • Johari Anang menganjurkan persidangan yang dihadiri oleh perwakilan Sarawak
 • Bertujuan untuk mengadakan demonstrasi menentang penyerahan Sarawak

Mengadakan Demonstrasi

 • Demonstrasi dilakukan ketika kedatangan Gabenor pertama Sarawak dari British
 • Mengangkat poster “Sarawak adalah hak kami” dan lain-lain

Meletakkan Jawatan Beramai-ramai

 • British melarang pengawai awam menyertai gerakan menentang penyerahan
 • Seramai 409 orang kakitangan kerajaan meletakkan jawatan
 • 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak menamatkan pengajian mereka

Bantahan Golongan Wanita

 • Cikgu Lily Eberwein mengadakan kempen kesedaran di rumah panjang
 • Beliau merupakan ketua kaum ibu

Menggunakan Akhbar

 • Utusan Sarawak digunakan untuk menyebarkan antipenyerahan
 • Pengarang menggunakan tajuk yang tajam seperti “Kerajaan British Menipu Rakyat”

Menulis Surat Bantahan

 • Pergerakan Pemuda Melayu menghantar surat bantahan kepada kerajaan British
 • Anthony menentang penyerahan dengan membuat rayuan ke mahkamah tetapi ditolak

Menubuhkan Kumpulan Rukun 13

 • Rukun 13 ditubuhan secara sulit oleh Pergerakan Pemuda Melayu
 • Rukun 13 ingin menghapuskan pegawai tinggi British di Sarawak


Peristiwa Sungkit Berdarah

 • Rosli Dhoby menikam Duncan Stewart (Gabenor kedua)
 • Duncan Stewart meninggal seminggu kemudian
 • Peristiwa tersebut dikenali sebagai “Sungkit Berdarah”
 • Rosli Dhoby dan pemimpin Rukun 13 dihukum gantung


Reaksi Penduduk yang Menyokong Penyerahan Sarawak

 • – Terdapat juga penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British
 • – Faktor penduduk menyokong penyerahan ialah:

Memajukan Negeri

 • Sarawak mengalami banyak kemusnahan selepas perang
 • British boleh memajukan perdagangan, pendidikan, kesihatan dan taraf hidup penduduk

Memajukan Penduduk Tempatan

 • Golongan menyokong menubuhkan Young Malay Association (YMA)
 • YMA membantu orang Melayu yang mundur dalam ekonomi, pelajaran dan agama

Memberikan Peluang Pekerjaan dalam Perkhidmatan Awam

 • Golongan intelektual diberikan jawatan profesional dalam perkhidmatan awam
 • Ini dapat membantu Sarawak berkerajaan sendiri


4.6 Penyerahan Sabah kepada Kerajaan British

Latar Belakang

 • Syarikat Borneo Utara British (SBUB) menyerahkan Sabah kepada kerajaan British

Faktor Penyerahan Sabah kepada British

Memenuhi Kepentingan British

 • British bakal memberikan kemerdekaan kepada Sri Lanka, India dan Burma
 • Sabah dapat menggantikan jajahan tersebut untuk membekalkan bahan mentah dan kawasan pasaran

Meneruskan Dasar British dalam Hubungan Luar

 • Sabah merupakan negeri naungan British sebelum penyerahan
 • British terus menguasai perhubungan luar dan pertahanan Sabah

Masalah Kewangan SBUB

 • Jepun memusnahkan infrastruktur sebelum meninggalkan Sabah
 • SBUB tidak mampu menanggung kos pemulihan


4.7 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Penyerahan Sabah

Penyerahan Sabah tidak mendapat penentangan disebabkan:

Dasar British

British Menindas Kegiatan Berpersatuan

 • Pada awalnya, terdapat persatuan yang bergiat membangkitkan kesedaran politik
 • British melemahkan kegiatan ini dengan menawarkan jawatan kepada ahli persatuan tersebut
 • British juga memindahkan pemimpin persatuan ke bandar lain
 • Jadi, kegiatan berpersatuan semakin lemah

Mengehadkan Peluang dalam Pentadbiran

 • Menyebabkan penduduk tempatan kurang berpengalaman dalam pentadbiran


Kepentingan Sosioekonomi Penduduk Tempatan

 • Dapat membangunkan Sabah selepas perangNota Sejarah Tingkatan 4 KSSM 2021 (Bab 4)