BAB 5 PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948

Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948 - King's House Kuala Lumpur

5.1 Latar Belakang Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948

 • Ditubuhkan untuk menggantikan Malayan Union

Penubuhan Jawatankuasa Kerja

 • Untuk membincang asas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
 • Ahli: Wakil Raja Melayu, wakil UMNO, pegawai kanan British


Cadangan Jawatankuasa Kerja

 • Meletakkan semua negeri Melayu di bawah satu pentadbiran
 • Memulihkan kedudukan Raja-raja Melayu
 • Menjaga keistimewaan orang Melayu dan kepentingan kaum lain
 • Menubuhkan Dewan Perundangan Negeri di setiap negeri
 • Mengetatkan syarat kewarganegaraan


Gerakan Nasionalis Melayu Radikal

 • British berunding dengan UMNO secara tertutup
 • Menyebabkan ketidakpuasan golongan nasionalis Melayu radikal
 • Golongan ini membentuk PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)


Gabungan PUTERA-AMCJA

 • Golongan bukan Melayu pula menubuhkan AMCJA (All Malaya Council of Joint Action)
 • Pengerusinya Tan Cheng Lock
 • Mereka membantah kerana:
  • Menganggap British tunduk kepada permintaan UMNO
  • Tiada wakil Melayu dalam Jawatankuasa Kerja
 • AMCJA kemudian bergabung dengan PUTERA
 • PUTERA-AMCJA menganggap Perlembagaan Persekutuan tidak demokratik dan mengukuhkan perkauman


Sumbangan Nasionalis Melayu Radikal

 • Memperjuangkan:
  • Hak semua kaum
  • Kebebasan bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar
  • Pembelaan terhadap ketidakadilan
 • Menerbitkan akhbar Suara Rakyat untuk membuka minda rakyat


Cadangan PUTERA-AMCJA

 • Cadangan PUTERA meliputi:
  • Kedudukan Bahasa Melayu
  • Hal ehwal luar negeri
  • Syarat kewarganegaraan
  • Bendera dan lagu kebangsaan
 • Cadangan ACMJA meliputi:
  • Penyatuan Tanah Melayu dengan Singapura
  • Kerajaan pusat yang kuat
  • Raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan
  • Kemajuan orang Melayu
  • Adat istiadat dan agama Islam
  • Syarat kewarganegaraan
 • PUTERA-AMCJA juga bersama memperkenalkan draf Perlembagaan Rakyat yang mengandungi cadangan di atas


5.2 Faktor Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Penentangan Orang Melayu terhadap Melayan Union

 • Disebabkan Malayan Union membawa kesan negatif kepada Raja-raja Melayu dan orang Melayu
 • Gammans (Ahli Parlimen British) melaporkan kepada Dewan Parlimen British bahawa huru-hara akan berlaku jika Malayan Union dilaksanakan


Cadangan Raja-raja Melayu

 • Cadangan Raja-raja Melayu kepada Sir Edward Gent (Gabenor Malayan Union):
  • Persekutuan harus bertaraf naungan, bukan tanah jajahan
  • Malayan Union digantikan
  • Gabenor digantikan dengan Pesuruhjaya Tinggi
  • Raja berkuasa dalam perundangan
  • Perkataan “Negeri-negeri Melayu” perlu muncul


Sokongan Pentadbir British

 • Disokong kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi
 • Sir Ralph Hone mencadangkan supaya melibatkan Raja-raja Melayu dalam pentadbiran
 • British juga sedang melaksanakan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh PBB


5.3 Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948

Pentadbiran

 • Persekutuan merupakan gabungan sembilan negeri Melayu dan dua Negeri-negeri Selat
 • Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British
 • Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan
  • Untuk membantu Pesuruhjaya Tinggi British


Kuasa Raja-raja Melayu

 • Majlis Raja-Raja dibentuk untuk membolehkan Raja-raja Melayu memberi pandangan
 • Sultan berperanan mengesahkan rang undang-undang oleh Dewan Perundangan Negeri


Perundangan

 • Majlis Perundangan Persekutuan:
  • Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi
  • Bidang kuasa: Hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan percukaian

 • Rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-raja Melayu


Kewarganegaraan

 • Syarat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang:
  • Jus soli hanya untuk rakyat Raja dan rakyat British
  • Jika lahir di luar negeri ayahnya, pemohon mesti ialah rakyat Raja dan rakyat British
  • Penduduk asal negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh Perjanjian Persekutuan
  • Rakyat Raja dan mereka yang telah serasi adat resam dan bertutur bahasa setempat, boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan
 • Syarat kewarganegaraan secara pendaftaran:
  • Dilahirkan di Persekutuan Tanah Melayu dan bermastautin selama 15 tahun
  • Mempunyai tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan Inggeris, dan bersetuju taat setia kepada Persekutuan


5.4 Kesan Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Mengembalikan Kedudukan Raja-raja Melayu

 • Majlis Raja-Raja diwujudkan
 • Raja perlu dirujuk bagi perkara dalam bidang kuasa kerajaan Persekutuan


Menjaga Kedudukan Istimewa Orang Melayu

 • Perjanjian Persekutuan mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu
 • Selain menjaga kepentingan sah kaum lain


Membuka Ruang Kewarganegaraan

 • Kepada orang bukan Melayu


Mewujudkan Kerjasama Kaum

 • Melalui penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara kaum (CLC)
 • Berjaya memupuk persefahaman peminpin pelbagai kaum
 • Cadangan CLC dimasukkan dalam usul perundangan


Nota Sejarah Tingkatan 4 KSSM 2021 (Bab 5)