BAB 8 PILIHAN RAYA

Bab 8 Pilihan Raya - Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu

Perkembangan Pilihan Raya

 • Pilihan raya diadakan selaras dengan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
 • Jawatankuasa Pilihan Raya ditubuhkan
 • Ordinan Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan diluluskan:
  • Memberi majlis tempatan kuasa untuk mengadakan pilihan raya
 • Pilihan raya majlis perbandaran diadakan sebelum pilihan raya negeri


Proses Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955

 1. Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan menentukan kawasan pilihan raya
 2. Rang undang-undang diluluskan untuk membolehkan pilihan raya
 3. Pendaftaran pengundi
 4. Kempen pilihan raya
 5. Mengundi
 6. Pengiraan undi
 7. Pengumuman keputusan


Syarat untuk Menjadi Pengundi dan Calon

Pengundi

 • Warganegara Persekutuan Tanah Melayu
 • 21 tahun ke atas
 • Layak memohon menjadi pengundi jika telah tinggal di persekutuan enam bulan terdahulu

Calon

 • Warganegara Persekutuan Tanah Melayu
 • 21 tahun ke atas
 • Telah tinggal di persekutuan selama 12 bulan sebelum hari penamaan calon
 • Berpengetahuan bahasa Inggeris dan MelayuPenubuhan Majlis Perundangan Persekutuan

 • Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) terbentuk hasil daripada pilihan raya
 • MPP berperanan menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan
 • Kerajaan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman mula mengambil alih pentadbiran Tanah Melayu
 • Proses peralihan kuasa berlaku secara berperingkat, Pesuruhjaya Tinggi British masih berkuasa menentukan hala tuju


Kabinet Pertama

 • Setiap Menteri bertanggungjawap terhadap portfolio masing-masing
 • Meneruskan sistem pentadbiran yang berdasarkan Model Westmintster
 • Berusaha meminta Kuasa Veto Pesuruhjaya Tinggi dimansuhkan
 • Membincangkan isu-isu negara seperti:
  • Keselamatan dalam negeri
  • Pertahanan
  • Kewangan


Nota Sejarah Tingkatan 4 KSSM 2021 (Bab 8)