BAB 3 RAJA BERPERLEMBAGAAN DAN DEMOKRASI BERPARLIMEN

Latar Belakang Pemerintahan Beraja

Sebelum Perang Dunia Kedua

 • British memperkenalkan Sistem Residen di NNMB dan Sistem Penasihat di NNMTB
 • Raja-raja Melayu memerintah dengan penasihat British

Semasa Pendudukan Jepun

 • Raja-raja Melayu diiktiraf sebagai ketua hal ehwal agama Islam
 • Diawasi oleh Gabenor Jepun

Selepas Perang Dunia Kedua

 • Raja-raja Melayu kehilangan kuasa selepas Malayan Union diperkenalkan

Selepas Kemerdekaan

 • Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara
 • Raja Berperlembagaan diamalkan


Fungsi Majlis Raja-raja Melayu

 • Memilih YDPA dan timbalannya
 • Memberikan nasihat dalam pelantikan jawatan tertentu
 • Memperkenankan pindaan perlembagaan tertentu
 • Memperkenankan perubahan sempadan negeri
 • Bertindak sebagai Lembaga Pengampunan


Kuasa Yang di-Pertuan Agong

Eksekutif

 • Melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri
 • Melantik Peguam Negara
 • Sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia

Perundangan

 • Memanggil Parlimen bersidang
 • Memperkenankan Rang Undang-undang
 • Ketua Agama Islam di negeri sendiri dan negeri yang tidak mempunyai sultan
 • Mengisytiharkan darurat

Kehakiman

 • Melantik hakim Mahkamah Atasan
 • Kuasa pengampunan


Kebebasan Asasi

 • Kebebasan diri
 • Kebebasan beragama
 • Kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan
 • Hak pendidikan


Pengasingan Kuasa Pemerintahan Negara Kita

Badan Eksekutif

 • Jemaah Menteri atau Kabinet
  • Terdiri daripada Perdana Menteri dan menteri-menteri
  • Menggubal dan melaksanakan dasar negara

Badan Perundangan

 • Parlimen (peringkat Persekutuan)
  • Fungsinya menggubal undang-undang
  • Komponen: Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat
 • Dewan Undangan Negeri (peringkat negeri)

Badan Kehakiman

 • Mahkamah-mahkamah
 • Diketuai oleh Ketua Hakim Negara
 • Mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang


Kuasa Budi Bicara Raja

Yang di-Pertuan Agong

 • Melantik Perdana Menteri
 • Tidak memperkenankan pembubaran Parlimen

Raja dan Yang di-Pertua Negeri

 • Melantik Menteri Besar atau Ketua Menteri
 • Tidak memperkenankan pembubaran Dewan Undangan NegeriNota Sejarah Tingkatan 5 KSSM 2021 (Bab 3)