BAB 5 PEMBENTUKAN MALAYSIA

Bab 5 Pembentukan Malaysia - Bendera Malaysia

Idea Gagasan Malaysia

 • Dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman
 • Menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei


Idea Pegawai British

Lord Brassey

 • Mencadangkan penggabungan Sabah, Sarawak, negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat
 • Menjadi satu tanah jajahan besar
 • Pegawai British melihat potensi ekonomi penggabungan ini

Sir Malcolm MacDonald

 • Mecadangkan penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara
 • Selaras dengan rancangan dekolonisasi

Sir Gerald Templer

 • Meminta untuk menyegerakan penggabungan wilayah
 • Atas tujuan keselamatan


Idea Penduduk Tempatan

 • Nasionalis Tanah Melayu memperjuangkan Konsep Melayu Raya
  • Gagal setelah Indonesia mengisytiharkan kemerdekaan

 • Tunku Abdul Rahman mencadangkan Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura menyertai Persekutuan Tanah Melayu

 • Datu Mustapha (pemimpin Sabah) menyatakan minat terhadap penggabungan Sabah dan Persekutuan Tanah Melayu


Rasional Idea Pembentukan Malaysia

 • Mempercepat kemerdekaan
 • Mempercepat bidang pembangunan
 • Menyeimbangkan komposisi penduduk antara kaum
 • Memberikan kuasa kepada Kerajaan Persekutuan untuk membendung ancaman komunis di Singapura dan Sarawak


Reaksi Tempatan terhadap Pembentukan Malaysia

Persekutuan Tanah Melayu

 • Mendapat sambutan baik penduduk dan parti politik

Sarawak

 • Parti BERJASA, PANAS dan PESAKA menyokong
 • SUPP menentang

Sabah

 • UNKO, USNO dan SCA menyokong
 • Parti yang menyokong membentuk gabungan Sabah Alliance
 • Golongan yang menentang mahu mendapatkan kemerdekaan secara berasingan

Singapura

 • PAP yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew menyokong
 • Barisan Sosialis menentang kerana menganggapnya sebagai penjajahan baharu

Brunei

 • Sultan Brunei menyokong
 • Parti Rakyat Brunei menentang atas sebab:
  • Lebih ingin menggabungkan Brunei, Sabah, Sarawak dan Kalimantan Utara
  • Pembentukan Malaysia ialah cara British mengekalkan pengaruh
  • Brunei akan kehilangan kekayaan yang besar


Reaksi Negara Jiran terhadap Pembentukan Malaysia

Indonesia

 • Tidak menentang pada awal

Filipina

 • Menentang kerana mahu menuntut Sabah

Thailand

 • Menyambut baik


Langkah Pembentukan Malaysia

Siri Lawatan

 • Tunku Abdul Rahman melawat ke Sarawak dan Brunei untuk bertemu dengan pemimpin tempatan
 • Pemimpin Sabah dan Sarawak juga melawat ke Persekutuan Tanah Melayu untuk meninjau kemajuan di sini

Jawatankuasa Setia Kawan Malaysia (JSKM)

 • Tujuan JSKM ditubuhkan:
  • Menyakinkan penduduk Sabah dan Sarawak
  • Mengumpulkan pandangan
  • Menghebahkan perkembangan kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu

Referendum Singapura

 • Singapura bersetuju untuk menyertai Malaysia
 • Dengan syarat yang ditetapkan

Suruhanjaya Cobbold

 • Ditubuhkan untuk meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak
 • Laporan yang dihasilkan:
  • Dua pertiga penduduk menyokong pembentukan Malaysia
  • Mencadangkan agar kuasa autonomi diberi kepada Sabah dan Sarawak

Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)

 • Mempunyai wakil British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak
 • Ditubuhkan untuk merangka perlembagaan serta menjaga kepentingan Sabah dan Sarawak
 • Perkara perlembagaan yang diusul untuk menjaga kepentingan Sabah dan Sarawak:
  • Islam sebagai agama persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak
  • Bahasa Inggeris juga bahasa rasmi Sabah dan Sarawak selain bahasa Melayu
  • Sabah dan Sarawak mempunyai kuasa imigresen tersendiri
  • Pendidikan di bawah kuasa persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak


Inti Pati Perjanjian Malaysia

 • Malaysia dibentuk pada 31 Ogos 1963
 • Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi ahli Persekutuan Malaysia


Peristiwa Pengisytiharan Malaysia

 • Indonesia membantah pembentukan Malaysia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
 • PBB menubuhkan jawatankuasa untuk membuat penilaian
 • Hasil penilaian menunjukkan penduduk Sabah dan Sarawak menerima pembentukan Malaysia
 • Pembentukan Malaysia ditangguhkan kepada 14 September 1963 kerana peristiwa ini


Konfrontasi terhadap Pembentukan Malaysia

 • Indonesia melancarkan konfrontasi “Ganyang Malaysia” pada 1963
 • Dengan alasan mengancam kedudukan Indonesia
 • Tentera Indonesia membuat serangan gerila di Sarawak


Langkah Menamatkan Konfrontasi

 • PBB memulakan usaha menamatkan konfrontasi
 • Pihak Persekutuan Tanah Melayu berunding dengan pihak Indonesia dalam beberapa mesyuarat
 • Indonesia menerima pembentukan Malaysia selepas PBB membuat penilaian
 • Indonesia menamatkan konfrontasi pada 1966


Nota Sejarah Tingkatan 5 KSSM 2021 (Bab 5)