BAB 6 CABARAN SELEPAS PEMBENTUKAN MALAYSIA

Bab 6 Cabaran selepas Pembentukan Malaysia - Kelapa Sawit

Cabaran Dalaman Malaysia

Cabaran Pembangunan di Sabah dan Sarawak

 • Rakyat masih mengamalkan pertanian sara diri dan tidak aktif dalam ekonomi komersial
 • Saiz negeri yang besar menyukarkan perhubungan dan pengangkutan
 • Penduduk kawasan pedalaman kurang berpeluang untuk bersekolah

Cabaran Politik di Sarawak

 • Krisis perlembagaan berlaku di Sarawak

Cabaran Perpaduan Kaum

 • Penduduk yang mempunyai pelbagai budaya dan kaum
 • Jarak yang jauh antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak


Faktor Pemisahan Singapura

 • Berlakunya konflik antara pemimpin
 • Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan dikenakan tambahan cukai
 • Penuntutan hak sama rata semua kaum menyebabkan rusuhan kaum


Ancaman Komunis di Sarawak

Ancaman

 • Komunis menentang gagasan Malaysia
 • Ingin membentuk republik komunis di Sarawak
 • Melakukan serangan bersenjata terhadap orang awam

Usaha Menangani

 • Menyedarkan orang awam tentang bahaya ancaman komunis
  • Melalui perhimpunan awam dan risalah
 • Tawaran pengampunan kepada anggota komunis
 • Menambah baik kemudahan perhubungan penduduk
 • Operasi Hammer:
  • Rancangan memenangi hati rakyat
  • Memindahkan penduduk ke petempatan baharu untuk melindungi mereka


Ancaman Komunis di Semenanjung Malaysia

Ancaman

 • Ancaman yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya (PKM):
  • Menyerang orang awam dan pasukan keselamatan
  • Menembak mati Ketua Polis Negara
  • Meletupkan kemudahan awam seperti jalan raya
  • Meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur

Usaha Mengatasi

 • Strategi Counterinsurgency (COIN)
  • Memenangi hati rakyat untuk menyokong dasar memerangi komunis
 • Perjanjian Kerjasama Sempadan dengan kerajaan Thailand
  • Membina pagar di sempadan dan menjalankan operasi bersama


Rancangan Malaysia Pertama

Isu

 • Terlalu bergantung kepada pertanian getah
 • Kekurangan peluang pekerjaan
 • Kekurangan perkhidmatan kesihatan kepada wanita yang mengandung

Usaha Mengatasi

 • Mempelbagaikan kegiatan pertanian terutamanya kelapa sawit dan koko
 • Membangunkan perkilangan di kawasan baharu
 • Menubuhkan pusat latihan vokasional
 • Melancarkan Program Perancang Keluarga
 • Menaik taraf kemudahan kesihatan di luar bandar


Tragedi Hubungan antara Kaum

Rusuhan Kaum

 • Rusuhan kaum berlaku pada 13 Mei 1969
 • Setelah Pilihan Raya Umum Ketiga diadakan
 • Faktor berlakunya rusuhan kaum:
  • Ketidakseimbangan ekonomi dan sosial
  • Parti bertanding menggunakan sentimen perkauman
  • Perarakan kemenangan pilihan raya yang tidak terkawal
  • PKM mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum

Langkah yang Diambil

 • Pengisytiharan darurat
  • Perlembagaan dan Parlimen digantung
  • Perintah berkurung dilaksanakan
  • Pusat perlindungan dibina

 • Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) ditubuhkan dengan tanggungjawab:
  • Mengembalikan keharmonian antara kaum
  • Melicinkan pentadbiran negara
  • Menguatkuasakan Akta Hasutan 1948

 • Raja-raja Melayu menasihati rakyat agar menjaga keamanan


Nota Sejarah Tingkatan 5 KSSM 2021 (Bab 6)