BAB 7 MEMBINA KESEJAHTERAAN NEGARA

Bab 7 Membina Kesejahteraan Negara - Kebudayaan Malaysia

Perpaduan dan Integrasi Nasional

Perpaduan Kaum

 • Rakyat pelbagai etnik dan agama hidup bersama secara aman

Integrasi Nasional

 • Proses merapatkan hubungan masyarakat antara negeri
 • Bagi membentuk satu bangsa


Kesan Dasar British

 • Kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum menyebabkan jurang ekonomi
 • Pendidikan vernakular mewujudkan perbezaan pemikiran antara kaum
 • Parti politik memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing


Usaha Memperkasakan Perpaduan dan Integrasi Nasional

Politik

 • Jabatan Perpaduan Negara mendraf Rukun Negara
 • Gabungan parti politik pelbagai kaum

Ekonomi

 • Meneruskan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Malaysia
 • Memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
 • Membangunkan kawasan luar bandar untuk membasmi kemiskinan
 • Memajukan bidang perindustrian
 • Penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar

Sosial

 • Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
 • Menggalakan satu kebudayaan yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia


Dasar Pendidikan Kebangsaan

Laporan Rahman Talib

 • Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua peringkat
 • Kurikulum yang berorientasikan negara kita
 • Menekankan mata pelajaran Sejarah untuk memupuk kesetiaan kepada negara
 • Mewajibkan mata pelajaran Tatarakyat (Sivik)

Laporan Jawatankuasa Kabinet

 • Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan diwajibkan dalam peperiksaan awam
 • Pendidikan kerohanian melalui Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral
 • Aktiviti kokurikulum yang melibatkan semua kaum
 • Laporan ini menghasilkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

 • Menekankan keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek

Akta Pendidikan 1996

 • Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan
 • Bahasa Melayu diwajibkan di semua institusi pendidikan


Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu dan Bahasa Perpaduan

Akta Bahasa Kebangsaan

 • Memartabatkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi

Bahasa Rasmi Pentadbiran

 • Bahasa Melayu menjadi alat komunikasi dalam urusan kementerian dan mahkamah

Memperkasakan Bahasa Melayu dalam Sistem Pendidikan

 • Membuka sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu di seluruh negara
 • Menambahkan guru khas bahasa Melayu di sekolah menengah jenis kebangsaan

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 • UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu
 • Berjaya memperkenalkan pelbagai kursus dalam bahasa Melayu

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

 • Ditubuhkan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu
 • Mengembangkan bahasa dan sastera Melayu melalui penerbitan buku dan bengkel
 • Slogan “Bahasa Jiwa Bangsa”


Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Prinsip Utama

 • Kebudayaan Melayu sebagai tunjang
 • Islam menjadi unsur yang penting
 • Unsur kebudayaan lain yang sesuai juga diterima

Matlamat Pembentukan

 • Mengukuhkan perpaduan melalui kebudayaan
 • Memupuk keperibadian kebangsaan
 • Memperkaya kemanusiaan dan kerohanian

Citrawarna Malaysia

 • Merupakan program untuk mempromosikan pelancongan
 • Melalui kebudayaan, tarian dan nyanyian pelbagai kaum

Penggiat Budaya

 • Dasar Kebudayaan Kebangsaan melahirkan tokoh budaya yang tersohor
 • Mereka telah menghasilkan karya seni tempatan yang bermutu tinggi


Sukan sebagai Alat Perpaduan

Dasar 1 Murid 1 Sukan

 • Melibatkan murid pelbagai kaum dalam sukan
 • Memupuk semangat setia kawan dan berpasukan

Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM)

 • Mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan

Sukan Malaysia (SUKMA)

 • Merupakan acara sukan peringkatan kebangsaan
 • Diadakan dua tahun sekali
 • Untuk mengeratkan hubungan kaum dan integrasi antara negeri

Penganjuran Sukan

 • Pemimpin dan sukarelawan pelbagai kaum bersama menganjurkan sukan berperingkat serantau dan antarabangsa
 • Contoh: Hoki Piala Dunia, Sukan Komanwel, Piala Thomas

Kejayaan Malaysia Kebanggaan Bersama

 • Pasukan negara berjaya dalam pertandingan sukan antarabangsa hasil daripada kerjasama pemain dan jurulatih tanpa mengira kaum
 • Seperti dalam Sukan Olimpik, Sukan Asia dan Sukan SEA

Laungan “Malaysia Boleh”

 • Slogan untuk menyokong pasukan Malaysia tanpa mengira kaum

Kepimpinan Berwibawa

 • Kejayaan sukan ialah hasil pengurusan yang cekap
 • Kerabat diraja dan ahli politik menjadi penaung
 • Bekas atlet menjadi jurulatih pasukan


Prinsip Rukun Negara

Kepercayaan kepada Tuhan

 • Agama sebagai panduan hidup
 • Islam ialah agama rasmi tetapi agama lain boleh diamalkan

Kesetiaan kepada Raja dan Negara

 • Raja merupakan simbol perpaduan rakyat
 • Menghormati simbol kedaulatan negara

Keluhuran Perlembagaan

 • Ketertinggian perlembagaan
 • Perlembagaan melindungi hak setiap anggota masyarakat

Kedaulatan Undang-undang

 • Rakyat perlu menghormati dan mematuhi undang-undang

Kesopanan dan Kesusilaan

 • Rakyat perlu bersopan santun dan berakhlak mulia
 • Untuk menjamin hubungan baik antara kaum


Matlamat Rukun Negara

Masyarakat Demokratik

 • Memelihara cara hidup demokratik

Masyarakat Adil

 • Semua mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara
 • Pihak yang berkurangan dibantu supaya bebas daripada penindasan

Masyarakat Progresif

 • Masyarakat yang maju dalam sains dan teknologi

Masyarakat Liberal

 • Masyarakat bebas mengamalkan agama dan kebudayaan masing-masing

Negara Bersatu

 • Bangsa dan negara yang bersatu padu


Nota Sejarah Tingkatan 5 KSSM 2021 (Bab 7)