Bab 4 Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam

Teknologi Hijau

Definisi:

Pembangunan untuk memelihara alam sekitar dan mengurangkan kesan negatif aktiviti manusia


Kepentingan

 • Meringankan kemusnahan alam sekitar
 • Mengurangkan pengeluaran karbon
 • Mengurangkan penggunaan sumber asli
 • Meningkatkan taraf kesihatan dan kehidupan manusia


Sektor Tenaga

Isu Sosiosaintifik

 • Sumber bahan api fosil mungkin akan habis
 • Pengeluaran gas rumah hijau menyebabkan pemanasan global
 • Menyebabkan perubahan iklim yang ekstrem

Aplikasi Teknologi Hijau

 • Sumber tenaga angin, hidro, solar dan geoterma
Turbin angin


Sektor Pengurusan Sisa dan Air Sisa

Isu Sosiosaintifik

 • Sisa kimia mengganggu ekosistem sungai dan lautan
 • Penguraian sisa pepejal melepaskan gas rumah hijau
 • Sisa makanan menyebabkan pencemaran alam sekitar

Aplikasi Teknologi Hijau

 • Mengguna semula kertas terpakai
 • Pengasingan sisa rumah
 • Proses rawatan biologi ke atas sisa pepejal untuk diubah kepada bahan organik dan biojisim
 • Tolak, Kurangkan, Guna semula, Kitar semula dan Pemulihan (5R, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Recovery)


Sektor Pertanian dan Perhutanan

Isu Sosiosaintifik

 • Penerokaan hutan menyebabkan kepupusan flora dan fauna
 • Pembakaran terbuka menyebabkan jerebu
 • Penggunaan racun serangga merosakkan tanah tanaman

Aplikasi Teknologi Hijau

 • Memproses sisa pertanian untuk dijadikan baja
 • Penanaman semula pokok
 • Mengawal aktiviti pembalakan


Sektor Pengangkutan

Isu Sosiosaintifik

 • Petrol dan diesel mungkin akan habis digunakan
 • Kenderaan melepaskan gas karbon dioksida dan karbon monoksida
 • Gas-gas berbahaya yang dikeluarkan menyebabkan hujan asid

Aplikasi Teknologi Hijau

 • Pengangkutan hijau seperti basikal dan kenderaan hijau
 • Kenderaan Gas Asli
 • Menggantikan petroleum dengan bahan api bio


Nota Sains Tingkatan 4 KSSM 2021 (Bab 4)