BAB 1 WARISAN NEGARA BANGSA

Bab 1 Warisan Negara Bangsa - Kesultanan Melayu Melaka

1.1 Latar Belakang Negara Bangsa Sebelum Kedatangan Barat

Ciri-ciri Negara Bangsa Kerajaan Alam Melayu

Raja

 • Tonggak utama kerajaan
 • Dibantu oleh para pembesar
 • Memperoleh ketaatan daripada rakyat
 • Ditaati dan dianggap suci
 • Contoh: Raja Champa dikaitkan dengan Dewa Siva dan dianggap suciUndang-undang

 • Memastikan kesejahteraan kerajaan
 • Menjadi panduan pentadbiran kerajaan
 • Contoh: Undang-undang Kutara Manawa di kerajaan MajapahitWilayah Pengaruh

 • Kawasan yang rakyatnya memperakui pemerintahan raja
 • Contoh: kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh dari Sungai Mekong, Teluk Cam Ranh, selatan Myanmar dan Segenting KraRakyat

 • Penduduk sesebuah wilayah
 • Setia kepada raja
 • Contoh: Rakyat membuktikan kesetiaan kepada Raja Srivijaya dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah


1.2 Ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka

Kesultanan Melayu Melaka mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dalam pembentukan negara bangsa yang kukuh

Kerajaan

 • Raja merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar
 • Tonggak pentadbiran Melaka ialah Sistem Pembesar Empat Lipatan
 • Menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan IslamRakyat

 • Terdiri daripada orang Melayu dan Orang Laut
 • Terdapat golongan merdeka dan hamba
 • Kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh sultan manakala rakyat mengakui kekuasaan sultan
 • Hubungan timbal balik ini mewujudkan persefahamanKedaulatan

 • Lambang kekuasaan tertinggi sultan
 • Diakui kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan asing
 • Kerajaan Dinasti Ming telah menghantar Laksamana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan antara China dengan MelakaWilayah Pengaruh

 • Merangkumi keseluruhan Semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera
 • Diperoleh melalui penaklukan, naungan dan perkahwinanUndang-undang

 • Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka
 • Untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyatLambang Kebesaran

 • Merupakan identiti dan keistimewaan Sultan Melaka
 • Adat istiadat, penggunaan warna, nobat, regalia dan cap mohor
 • Cap mohor digunakan untuk mengesahkan arahan sultan


1.3 Keunggulan Sistem Pentadbiran dan Undang-undang

Sistem Pentadbiran

Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dibahagikan kepada pentadbiran pusat dan peringkat jajahan

Pentadbiran Pusat

Bendahara

 • Ketua pentadbir dan ketua turus angkatan tentera
 • Menasihati sultan dalam pelbagai hal dan menjadi pemangku sultan

Penghulu Bendahari

 • Mengurus perbendaharaan kerajaan
 • Dibantu Syahbandar untuk megutip cukai di pelabuhan

Temenggung

 • Menjaga keselamatan kota Melaka

Laksamana

 • Panglima angkatan laut MelakaPeringkat Jajahan

 • Pembesar ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung
 • Menjaga keamanan kawasan pentadbiran dan dibenarkan mengutip cukai
 • Dilantik sultan dan Pembesar BerempatUndang-undang

Kesultanan Melayu Melaka mempunyai dua undang-undang yang berasaskan syariah dan hukum adat iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka

Hukum Kanun Melaka

Jenayah

 • Fasal 5.1, hukuman bunuh terhadap kepada seseorang yang didapati membunuh tanpa pengetahuan raja atau pembesar
 • Fasal 4, hukuman bunuh terhadap sesiapa yang ingkar arahan dan memalsukan titah sultan

Peranan Sultan dan Pembesar

 • Fasal 1, dijelaskan tugas sultan, Bendahara, Temenggung dan Penghulu Bendahari
 • Sultan bertanggungjawab untuk melantik pembesar

Kekeluargaan

 • Fasal 26, pernikahan memerlukan empat orang saksi, dua orang sahaja jika tidak cukup
 • Hamba abdi dan wanita tidak boleh memjadi saksi tersebut

Ekonomi

 • Fasal 30, amalan riba diharamkan dalam urusan perniagaan
 • Orang niaga hendaklah akil baligh, siuman dan perlu melafazkan niat jual beliUndang-undang Laut Melaka

Peranan Nakhoda

 • Fasal 13.1, nakhoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama empat hari
 • Fasal 13.3, sekiranya nakhoda hendak singgah di tempat yang tidak ada dalam senarai, perlu bermesyuarat dengan semua orang di dalam kapal untuk mendapatkan persetujuan

Pelayaran

 • Fasal 9, malim harus arif tentang ilmu pelayaran
 • Jika malim lalai sehingga menyebabkan kerosakan, dia akan dihukum bunuh

Jenayah

 • Fasal 5, seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal akan dikenakan hukuman mati

Percukaian

 • Fasal 6.3, nakhoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang


1.4 Peranan Pemerintah dan Rakyat

Peranan Sultan

 • Bertanggungjawab terhadap keselamatan dan perpaduan rakyat, kestabilan kerajaan, dan memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyatPeranan Pembesar

 • Menjaga keamanan dan kebajikan rakyat kawasan
 • Perantara antara sultan dengan rakyat
 • Mengutip hasil
 • Membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah


Peranan Rakyat

 • Taat setia kepada pemerintah
 • Mematuhi segala arahan pemerintah
 • Tidak menderhaka kerana takut ditimpa tulah
 • Menghadiri majlis umum
 • Menjadi tenteta, pengayuh atau pendatung kapal perang
 • Menyumbang tenaga kerja seperti membina istana atau jalan


Nota Sejarah Tingkatan 4 KSSM 2021 (Bab 1)