BAB 7 USAHA KE ARAH KEMERDEKAAN

Bab 7 Usaha ke Arah Kemerdekaan - Logo Parti Perikatan

7.1 Latar Belakang Idea Negara Merdeka

Kesatuan Melayu Muda (KMM)

 • Dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob
 • Matlamat:
  • Memperjuangkan kemerdekaan melalui Melayu Raya

Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)

 • Dipimpin oleh Dr. Burhanuddin al-Helmi
 • Matlamat:
  • Menanam semangat kebangsaan
  • Bekerjasama dengan kaum lain demi perpaduan
 • Juga menggunakan konsep Melayu Raya

Angkatan Pemuda Insaf (API)

 • Dipimpin oleh Ahmad Boestamam
 • Matlamat:
  • Permerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang berteraskan rakyat
 • Berjuang secara lembut tetapi menggunakan kekerasan jika terpaksa
 • Diharamkan oleh British atas imej radikal

Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak

 • Dipimpin oleh Datu Patinggi Abang Haji Abdillah
 • Matlamat:
  • Sarawak menjadi negeri merdeka di bawah pemerintahan Raja Brooke

Pergerakan Pemuda Melayu (PPM)

 • Matlamat:
  • Sanggup berkorban demi memerdekakan Sarawak
 • Menubuhkan pasukan Rukun 13 untuk membunuh pengawai British dan Datu Melayu yang sokong penyerahan Sarawak

United Malays National Organisation (UMNO)

 • Dipimpin oleh Dato’ Onn Jaafar
 • Matlamat:
  • Menyatukan orang Melayu
  • Mempertahankan hak bangsa Melayu
  • Mempertahankan kedudukan Raja-raja Melayu
  • Memerdekakan Tanah Melayu melalui perundingan
 • Menentang Malayn Union

Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PKML)

 • Dipimpin oleh Tengku Noordin dan Zakaria Gunn
 • Matlamat:
  • Memerdekakan Sabah daripada British
 • Menggunakan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah

Malayan Indian Congress (MIC)

 • Diasaskan oleh John Thivy
 • Matlamat:
  • Bekerjasama dengan kaum lain untuk memerdekakan Tanah Melayu
  • Kewarganegaraan kepada mereka yang taat setia kepada Tanah Melayu sebagai tanah air

Hizbul Muslimin

 • Dilahirkan daripada perhimpunan Majlis Agama Islam Tertinggi (terdiri daripada ulama)
 • Matlamat:
  • Memerdekakan Tanah Melayu sebagai negara Islam
 • Telah diharamkan oleh British

Malayan Chinese Association (MCA)

 • Dipimpin oleh Tan Cheng Lock
 • Matlamat:
  • Menjadikan Tanah Melayu yang berbilang kaum sebuah negara yang berdemokrasi penuh
  • Menyatukan masyarakat Cina dan bekerjasama dengan kaum lain untuk memerdekakan Tanah Melayu

Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS)

 • Dipimpin oleh Dr. Burhanuddin al-Helmi
 • Matlamat:
  • Tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam
  • Membina satu negara dan bangsa yang teguh
  • Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang tunggal

Independence of Malayan Party (IMP)

 • Diasaskan oleh Dato’ Onn Jaafar
 • Beliau berpendapat tuntutan kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum lain
 • Beliau mahu orang Melayu menjadi pemimpin tetapi kaum lain juga diberi hak politik dan ekonomi


7.2 Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

 • Juga dikenali sebagai Communities Liaison Committee (CLC)
 • Ditubuh kerana British hanya memberikan kemerdekaan jika kerjasama antara kaum wujud
 • Objektif pembentukan CLC:
  • Mengkaji hubungan antara kaum
  • Pembahagian sumber politik, ekonomi, dan sosial yang adil
  • Harmoni dalam kalangan penduduk


Peranan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

Isu-isu yang dibincangkan

 • Isu persediaan berkerajaan sendiri
 • Isu kedudukan istimewa orang Melayu
 • Isu orang Melayu tidak mendapat peluang yang sama dalam ekonomi
 • Isu pemberian syarat kepada bukan Melayu
 • Isu sistem persekolahan yang berbeza mengikut kaum

Kesan Peranan CLC terhadap Perpaduan Kaum

 • Pilihan raya diadakan
 • Kedudukan istimewa orang Melayu diperakui dan kepentingan sah kaum lain juga dijaga
 • Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) ditubuhkan untuk memajukan luar bandar
 • Syarat kewarganegaraan dilonggarkan kepada bukan Melayu
 • Jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang diterima semua7.3 Sistem Ahli

Pembentukan Sistem Ahli

 • Tujuan: Melatih penduduk tempatan mentadbir sendiri

 • Ahli-ahli Portfolio

  Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri – Dato’ Onn Jaafar
  Ahli Pelajaran – E.E.C Thuraisingham
  Ahli Kesihatan – Lee Tiang Keng
  Ahli Pertanian dan Perhutanan – Tunku Yaacob ibni Sultan Abd. Hamid
  Ahli Tanah, Lombong dan Perhubungan – Dato’ Mahmud Mat

  Portfolio yang kekal dibawah British:
  – Hal Ehwal Ekonomi
  – Perindustrian dan Perhubungan Sosial
  – Perumahan dan Kerja RayaCiri-ciri Sistem Ahli

 • Ahlinya bertaraf ‘Menteri’ dan menjaga satu portfolio
 • Ahli dilantik oleh Pesuruhjaya British
 • Ahli mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan portfolionya
 • Merupakan sistem kabinet bayangan


Kepentingan Sistem Ahli ke Arah Kemerdekaan

 • Pendedahan kepada penduduk tempatan dalam pentadbiran
 • Memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya daripada pemimpin berbilang kaum
 • Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu mendapat sokongan semua penduduk


7.4 Sistem Pendidikan Kebangsaan

Beberapa laporan atau undang-undang tentang sistem pendidikan kebangsaan telah diterbitkan


Laporan Barnes 1951

 • Menekankan sekolah rendah sebagai tempat membina rupa bangsa
 • Kandungan:
  • Sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris
  • Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris

Laporan Fenn-Wu 1951

 • Berikutan bantahan masyarakat Cina terhadap Laporan Barnes
 • Kandungan:
  • Sekolah Cina diteruskan dengan berorientasikan Tanah Melayu

Ordinan Pelajaran 1952

 • Undang-undang yang diluluskan bagi sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi Persekutuan
 • Kandungan:
  • Terdapat dua jenis sekolah rendah, iaitu yang menggunakan bahasa Melayu dan yang menggunakan bahasa Inggeris
  • Bahasa ibunda diajar sekiranya terdapat 15 orang murid
  • Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris

Laporan Woodhead di Sarawak

 • Cadangan tentang pendidikan di Sarawak
 • Diterima di Sabah dengan beberapa pindaan
 • Kandungan:
  • Sekolah menengah yang menggunakan bahasa Inggeris
  • Menyeragamkan sukatan pelajaran
  • Buku teks yang berunsur tempatan
  • Pendidikan sivik diajar secara formal

Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956

 • Mencadangkan sistem pelajaran kebangsaan yang baharu
 • Kandungan:
  • Sekolah Umum (rendah) menggunakan bahasa Melayu
  • Sekolah Jenis Umum menggunakan bahasa Inggeris, Cina atau Tamil
  • Bahasa Melayu dan Inggeris menjadi mata pelajaran wajib
  • Sekolah Menengah Kebangsaan menggunakan bahasa Melayu
   • Bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran7.5 Penubuhan Parti Politik

Kerjasama Politik ke Arah Kemerdekaan

Pakatan PUTERA-AMCJA

 • Memupuk kerjasama politik antara kaum
 • Melahirkan Manifesto Perlembagaan Rakyat:
  • Pemerintahan sendiri
  • Pembentukan Dewan Perundangan
  • Menerima kewarganegaraan yang hanya satu

Persidangan Kebangsaan

 • Disertai oleh IMP, MIC dan Persatuan Ceylonese Malaya
 • Untuk membentuk gabungan parti politik kebangsaan yang bersatu
 • Menuntut pilihan raya Persekutuan diadakan

Konvensyen Kebangsaan

 • Dihadiri oleh UMNO, MCA dan PAS
 • Mendesak British mengadakan pilihan raya Persekutuan

Pembentukan Parti Perikatan

 • Dibentuk oleh UMNO, MCA dan MIC yang melambangkan tiga kaum terbesar


Nota Sejarah Tingkatan 4 KSSM 2021 (Bab 7)